Byla to nezapomenutelná zkušenost a já jsem vděčný, že jsem dostal šanci se jí účastnit

Student Radek Štramberský vyrazil na studia do zahraničí. Co mu přinesl semestr studia na japonské univerzitě?
info-image

Když jsem nastupoval na univerzitu a četl, že můžu absolvovat část studií v zahraničí, nevěnoval jsem tomu moc pozornosti. Studium v zahraničí zkrátka nebylo nic pro mě. Když jsem však každý rok poslouchal vyprávění těch, kteří výměnný pobyt prožili a pravidelně každý rok četl o vypsaných výběrových řízeních na zahraniční pobyty, začínal jsem toužit vyzkoušet, jaké to je studovat jinde v zahraničí. Výběrové řízení COLABS – Cooperative Laboratory Study Program na prestižní japonské technické univerzitě Tohoku University byla perfektní příležitost. Našel jsem tedy odvahu a přihlásil se. Úspěšně jsem prošel výběrovým řízením společně s mým spolužákem Vladanem, a poté už nám zbývalo jen vyřešit formální záležitosti, naučit se základy jazyka a čekat na den odletu.

V oboru mechatroniky, kterou studuji, se Japonsko drží dlouhodobě v popředí. Má bohatou kulturu, historii, životní styl, filozofii – vše tak odlišné od toho co známe u nás doma v Evropě – a k tomu program zaměřený na výuku formou výzkumu na prestižní technické světové univerzitě. Už od mala jsem k Japonsku vzhlížel. Nyní jsem měl opustit naši malou vlast a vydat se až na druhý konec světa. Nemohl jsem vědět do čeho jdu, ale předpoklady jsem měl přehnané. Na jeden semestr jsem se měl stát členem jejich společnosti a výzkumu.

Jak se blížil odjezd, nedočkavost se měnila v strach. Ten však rázem pominul, když jsem musel vše připravit. Když jsem pak dorazil do cíle, ukázalo se, že mé předpoklady nebyly vysoké ani zdaleka. Už od prvního dne jsem intenzivně prožíval dobrodružství, které se každým dnem, kdy se mé znalosti a rozhledy rozšiřovaly a navázaná přátelství se utvrzovala, stávalo ještě zajímavějším.

Tohoku Univerzity se nachází na severu Japonska v milionovém klidném městě Sendai obklopeném úžasnou přírodou – nekonečné lesy, hory, tichý oceán, nedaleká sopka a výstražné cedule s nápisem „Medvědi“. Hned jsem si toto město, zvané taky město stromů, zamiloval. Medvěda jsme nepotkali, ale pěkné zpříjemnění jednoho dne bylo, když si nás na jednom z výletu v horách přišli prohlédnout divoké opice Makak.

Ve městě je několik historických památek, svatyní a japonských zahrad, které stojí za to navštívit. Nebo můžete zajít poznávat kulturu místního života třeba na karaoke nebo na čajový ceremoniál. Poblíž města Sendai se nachází scénický chrám v horách Yamadera, hrad Shiroishi, záliv Matsushima, Okama kráter nebo liščí vesnici. Celé Japonsko nabízí zajímavé lokality na každém rohu nebo muzea a exhibice plné historie nebo technických novinek.

Místní nás vřele přijali a přivítali. I když jsme občas narazili na jazykovou barieru, vždy byli laskaví a udělali vše pro to, aby nám pomohli. Jejich životní styl a postoj se od toho našeho liší. Mají kolektivní myšlení, jsou zapálení do všeho, co dělají, a na to, jak dobří jsou v technice, žijí docela jednoduchým životem. Nejlepší zážitky jsem pak měl z turisticky nefrekventovaných oblastí, kde jsem se musel domluvit japonsky, na túrách a při festivalech. Každý den jsem se tedy mohl učit od všech, které jsem potkal. A nejednalo se pouze o místní, ale také o ty, kteří vše prožívali se mnou – další zahraniční studenti. Spřátelil jsem se s lidmi ze všech částí světa, poznal jejich kulturu, poslechnul jejich životní příběhy a díky tomu všemu jsem více porozuměl i mým vlastním kořenům.

Studium na Tohoku University je založeno praktickým směrem. Místní studenti jsou přijati do laboratoře, kde tráví v rámci studia čas tak, že pracují společně s výzkumnými pracovníky a dalšími staršími studenty na aktuálním výzkumu a projektech laboratoře. Studenti jsou vedeni k samostatnosti a spolupráci se staršími studenty. Často jsme se v laboratoři potkávali o víkendech a pozdě večer. Krom laboratoří tráví studenti svůj čas v univerzitních kulturních, sportovních nebo technických klubech. V rámci programu COLABS jsme byli přijati do laboratoře Field Robotics Laboratory, která se zabývá využitím dronů převážně pro monitoring nedostupných nebo nebezpečných oblastí. Na výzkumu šlo vidět, že na výzkumu záleží a že se odráží od potřeb řešit nastalé potíže, jako jsou monitoring sopečných aktivit, zemětřesení nebo autonomní monitoring bezpečnosti na ropných plošinách. V laboratoři jsme byli rozděleni do menších týmů a v těch jsme se pravidelně účastnili laboratorních schůzí, kde jsme probírali náš postup i organizační záležitosti laboratoře. Assoc. Prof. NAGATANI Keiji, vedoucí laboratoře, a všichni ostatní, nás podporovali v tvůrčím myšlení a vedli nás k tomu, abychom realizovali naše vlastní nápady a inovace. V laboratoři nás vřele přijali a snažili se nám pomáhat dosáhnout našich cílů. Čas v laboratoři jsem si užíval. Získal jsem praktické schopnosti a sebevědomí samostatně tvořit a řešit problémy.

 Jeden semestr uběhl velice rychle a já se musel s mým novým životem rozloučit. Když jsem se vrátil, přátelé a rodina mi řekli, že jsem se změnil, a já věděl, že měli pravdu. Těch pár měsíců ve mně zanechalo mnoho a já věřím, že zužitkuji nejen naučené technické dovednosti, ale i ty netechnické. Byla to nezapomenutelná zkušenost a já jsem vděčný, že jsem to mohl být já, kdo dostal šanci se jí účastnit. K Japonsku, k laboratoři a všem, které jsem na této cestě potkal budu vždy s úctou vzhlížet. Kromě nových znalostí, zkušeností, přátel, fotek zanechal tento semestr velkou část přímo ve mně. Využít možnosti studovat v zahraničí nikdy nebudu litovat a všem jej budu vždy doporučovat.

Radek Štramberský


© 2018 VŠB-TU Ostrava