Inženýr železniční dopravy, systémový inženýr (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace nabízí možnost uplatnění absolventům magisterského studia

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava nabízí absolventům magisterského studia na Fakultě strojní VŠB-TU Ostrava možnost uplatnění nabytých znalostí v zaměstnaneckém poměru při výkonu odborných činností v oblasti modernizace a provozování: 

• speciálních drážních vozidel
• strojních zařízení a mechanizace
• určených technických zařízení tlakových, plynových, zdvihacích a dopravních
• technologických celků

Nabízíme

Zaměstnancům nabízíme další profesní růst v rámci kariérního řádu, odpovídající platové ohodnocení, místo výkonu činnosti v regionu Moravskoslezského kraje.

Nabízíme rovněž pestrou škálu zaměstnaneckých benefitů, jako jsou režijní výhody pro cestování vlaky ČD a ŽSR na území České i Slovenské republiky zdarma (resp. za roční poplatek 1100,- Kč), volné mezinárodní jízdenky FIP do většiny zemí Evropy a další benefity, garantované Podnikovou kolektivní smlouvou:

- 30 dní dovolené v kalendářním roce

- příspěvky zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění zaměstnance

- příspěvky zaměstnavatele na dovolenou zaměstnance a jeho rodinných příslušníků

- příspěvky zaměstnavatele na dětskou rekreaci

- finanční odměny při dosažení životního i pracovního jubilea

- pracovní dobu 37,5 hodiny týdně

Kontakt

Bližší informace v oblasti profesní:
Ing. Libor Tkáč, náměstek ředitele pro techniku
tel. 972 766 103, mail: Tkac@szdc.cz
 
Bližší informace v oblasti zaměstnanecké:
Bc. Ivana Čechová, vedoucí oddělení sociálního, práce a mezd
tel. 972 766 190, mail: Cechova@szdc.cz
 

© 2018 VŠB-TU Ostrava