Fakulta strojní VŠB-TUO patří mezi nejlepších 20 fakult vysokých škol v ČR

Fakulta strojní počtvrté obhájila třetí místo v anketě Škola doporučená zaměstnavateli.
info-image

Slavnostní předání ocenění Škola Doporučená zaměstnavateli 2017 proběhlo 8. listopadu v Betlémské kapli. 

ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI 2017

  1. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
  2. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
  3. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta strojní

Soutěž „ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI“ pořádá Klub zaměstnavatelů České republiky a přední zaměstnavatelé v ní hodnotí fakulty vysokých škol podle kvality jejich absolventů. Fakulty vysokých škol hodnotilo 230 významných zaměstnavatelů z celé České republiky. Do hlasování se zapojily firmy ŠKODA AUTO, ČEZ, Česká pošta, FOXCONN, Robert Bosch, AGC, ArcelorMittal Ostrava, O2, T-Mobile, Siemens, Continental a další přední zaměstnavatelé.


© 2018 VŠB-TU Ostrava