Témata bakalářských/diplomových prací Česká zbrojovka a.s., Uherský Brod

Nabídka 10 témat společnosti Česká zbrojovka.
info-image

Nabídka témat firmy Česká zbrojovka a.s., Uherský Brod:

  • Efektivní obrábění materiálů používaných v leteckém průmyslu 
  • Strojírenské spoje v leteckém průmyslu 
  • Analýza trhu leteckých zařízení s použitím turbovrtulových motorů 
  • Logistika – nové trendy skladování (značení, manipulace..)
  • Technologie – 3D tisk, obrábění nových druhů materiálů
  • Marketing – jak lépe podpořit prodej
  • Investice – možnosti nových investic v návaznosti na dotace
  • Výroba – CZ AUTO
  • Návrh optimálního zásobovacího procesu pro nové projekty
  • Návrh pracoviště a výběr vhodných technologií

Podrobnosti k tématům naleznete v přílohách.


© 2019 VŠB-TU Ostrava