Zahraniční cesta rektora prof. Snášela do Vietnamu

Prof. Snášel byl pozván vedením Ton Duc Thang Univerzity (TDTU) jako jeden z představitelů technických univerzit u nás na oslavy 20. výročí jejího založení.
info-image

Také se v rámci své zářiové zahraniční cesty setkal s vedením Univerzity medicíny k připravovanému projektu ve výši 20 mil. $ a k přijetí našich studentů a doktorandů ke studiu. Na další dny měl pan rektor v programu výuku a konzultace pro doktorandy TDTU nebo prohlídku univerzitní nemocnice. 

Prof. Snášel jednal i o spolupráci naší Fakulty elektrotechniky a informatiky a Fakulty strojní VŠB-TUO s Akademií vietnamské aerolinie. Možné propojení se rýsuje především u studijního oboru Technologie letecké dopravy. Následující den navštívil v Hanoji českou ambasádu a poté se z Hanoje přesunul do Myanmaru (Bahny) na setkání s vedením univerzity v Rangunu.


© 2019 VŠB-TU Ostrava