Promoce Fakulty strojní

Přílohy:
promoce.pdf
Časový harmonogram promocí v Aule VŠB-TUO.

Slavnostní promoce studentů Fakulty strojní bakalářského a navazujícího magisterského studia proběhne ve dnech 26. - 27. června 2017.

Další podrobnosti najdete v příloze.


© 2018 VŠB-TU Ostrava