Kontrola studia pro studenty FS

Kontrola studia se uskuteční dne 3.7.2017, pro studenty 1. ročníku Bc. prezenčního studia dne 7. 7. 2017.

Ihned po kontrole musíte provést verifikaci údajů v systému Edison. Kdo tuto verifikaci neprovede, bude mu systémem automaticky ukončeno studium, jako by nevyhověl. K provedení verifikace budete vyzváni e-mailem, zaslaným na vaši školní e-mailovou adresu.

K postupu do vyššího ročníku musíte mít splněny všechny předměty předchozího ročníku a minimálně 40 kreditních bodů z ročníku, ve kterém jste zapsán(a). K žádosti o povolení opakování ročníku musíte získat minimálně 20 kreditů daného ročníku a pokud nebudete mít splněny povinnosti ročníku nižšího, také žádost o třetí zápis. Na třetí zápis se povoluje studentům prezenční formy studia jeden předmět, studentům kombinované formy předměty dva. Tyto žádosti musíte donést osobně na studijní oddělení, nebo poslat poštou, ne e-mailem!

Upozornění: Nelze opakovat 2x stejný ročník.


© 2018 VŠB-TU Ostrava