Reportáž ze setkání absolventů Katedry energetiky FS VŠB-TU Ostrava

29.11.2013 proběhl v Nové Aule VŠB TUO úvodní ročník setkání, kterého se zúčastnili bývalí studenti Fakulty strojní VŠB, promující v letech 1974 až 2009.


© 2019 VŠB-TU Ostrava