Informace pro studenty

Soutěž o nejlepší studijní výsledky nebo bakalářskou či diplomovou práci

miniatura
20. 12. 2017
Studenti Fakulty strojní mohou získat 5000 Kč a 2000 Kč.

© 2018 VŠB-TU Ostrava