Stáže a stipendia

Stáž na Université de Technologie de Belfort-Montbéliard

25. 6. 2019
Integration of Maintenance, Quality and Production: creation of an industrial application case

Pracovní stáž Fraunhofer IWU - Erasmus

miniatura
30. 1. 2019
Nabídka pracovních stáží pro studenty technických oborů v německé firmě Fraunhofer IWU - Erasmus+

© 2019 VŠB-TU Ostrava