Pracovní příležitosti

Odborný asistent (Fakulta strojní)

miniatura
20. 3. 2018
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta Katedry mechanické technologie.

Pracovník studijního oddělení (Fakulta strojní)

miniatura
20. 3. 2018
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení 1 místa pracovníka studijního oddělení Fakulty strojní

Odborný asistent (Fakulta strojní)

miniatura
20. 3. 2018
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta na Institutu dopravy – Ústavu letecké dopravy.

Odborný asistent (Fakulta strojní)

miniatura
20. 3. 2018
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta na Institutu dopravy.

docent, odborný asistent, pracovník VaV (Katedra matematiky, FAST a Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, FS)

19. 3. 2018
Rektor VŠB – Technická univerzita Ostrava na základě dohody s děkanem Fakulty stavební a děkanem Fakulty strojní vypisuje výběrové řízení na akademické pozice v rámci uvedených kateder.

© 2018 VŠB-TU Ostrava