Pracovní příležitosti

Koordinátor PR (Fakulta strojní)

miniatura
20. 9. 2018
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení 1 pracovní pozice Koordinátor PR Fakulty strojní.

© 2018 VŠB-TU Ostrava