Technik, metrolog (Fakulta strojní)

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa technika - metrologa Katedry obrábění, montáže a strojírenské metrologie.

Termín nástupu: dle dohody 

Výše pracovního úvazku: 100% (40 hodin/týden)

Náplň práce

 • praktické měření na 3D měřicím stroji dle dodané výkresové dokumentace;
 • pomoc při zajišťování výuky předmětů na katedře (konkrétní ukázky měření);
 • zapojování se do výzkumných a vědeckých úkolů formou experimentální činnosti.

Požadavky

 • minimálně středoškolské vzdělání s maturitou s výhledem zahájení studia vysokoškolského nebo vysokoškolské vzdělání v oboru strojírenská technologie nebo příbuzném oboru;
 • pokročilá znalost oblasti strojírenské metrologie a měření na 3D měřicím stroji;
 • znalost výkresové dokumentace;
 • přehled o současných trendech ve strojírenské metrologii;
 • schopnost adaptability na nové trendy metrologie;
 • znalost anglického jazyka předností;
 • samostatnost a tvůrčí schopnosti s odhodláním učit se novým věcem;
 • trestní bezúhonnost, doloženou výpisem z rejstříku trestů ne starším 90-ti dnů.

Doplňující informace

Přihlášku doložte profesním životopisem zaměřeným na odbornou praxi a dosavadní zkušenosti, motivačním dopisem a případnými dalšími doklady osvědčujícími odbornou kvalifikaci, a doručte v zalepené obálce s označením „TECHNIK 346“. Veškeré materiály se odevzdávají 1x v tištěné a 1x v elektronické formě (ve formátu PDF) na vhodném nosiči na sekretariát děkana Fakulty strojní.

Kontakt

Přihlášky zasílejte do třiceti dnů od data zveřejnění na adresu:

VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní
Sekretářka děkana FS
17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava-Poruba


© 2018 VŠB-TU Ostrava