Chcete studovat semestr na zahraniční univerzitě?

Datum a čas konání: 27. 2. 2018, 14:15
Místo konání: NK344
GPS souřadnice: 49.831388N; 18.162267E
Mapa:
Výběrové řízení na studijní pobyty pro studenty Fakulty strojní v rámci projektu ERASMUS+
info-image

Konkurz se koná dne 27. února 2018 v 14:15 hod v místnosti NK344.

Podmínkou účasti v konkurzu je dobrá znalost anglického, německého, francouzského, španělského nebo italského jazyka. Konkurz se vypisuje pro studenty, kteří budou v akademickém roce 2018/2019 studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia. Konkurz sestává z částí písemné (test z gramatiky a slovní zásoby) a ústní, ve které studenti prokáží aktivní znalost jazyka.

Při sestavování výsledků konkurzu (pořadí zájemců) je brán v potaz také vážený studijní průměr studenta. Minimální VSP pro úspěšné absolvování výběrového řízení je 65.

Pobyt je z větší části hrazen z prostředků programu ERASMUS+. Děkan Fakulty strojní přizná každému studentovi, který vyjede na zahraniční univerzitu v rámci projektu ERASMUS+ mimořádné stipendium na pokrytí zvýšených výdajů spojených se studiem v zahraničí. Výše stipendia je odstupňováno podle země studia (viz níže) a je podmíněno minimální délkou studia 1 semestr (minimálně 3 měsíce).

Země studia

Výše stipendia za 1 semestr

Velká Británie, Norsko, Dánsko, Švýcarsko

5000 Kč

Lichtenštejnsko, Irko, Francie, Finsko

4000 Kč

Švédsko, Itálie, Nizozemsko, Island, Rakousko, Španělsko, Německo, Belgie, Lucembursko

3000 Kč

Řecko, Kypr, Portugalsko, Slovensko, Malta, Maďarsko, Chorvatsko, Turecko, Slovinsko, Polsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Bulharsko

2000 Kč

Stipendium lze přiznat na základě žádosti adresované děkanovi Fakulty strojní na předepsaném formuláři s doložením kopie rozhodnutí o studijním pobytu na zahraniční univerzitě.

Ke konkurzu je nutno se přihlásit mailem na adresu alena.bilosova@vsb.cz. V přihlašovacím mailu uveďte (v tomto pořadí):


© 2018 VŠB-TU Ostrava