Studuj v zahraniční! Pomůžeme ti se stipendiem

Univerzita vyhlašuje výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty a praktické stáže v zimním semestru AR 2018/19 se stipendiem od VŠB-TUO.
info-image

Stipendium se vztahuje na:

  • zahraniční studijní pobyty:
    • na partnerských univerzitách, na kterých jsou studenti osvobození od placení školného
    • na univerzitách, s nimiž není podepsána smlouva o výměně studentů, studenti vyjíždějí jako tzv. free-movers. Tuto univerzitu si studenti hledají samostatně a to v dostatečném časovém předstihu. Univerzity mohou požadovat úhradu školného,
  • praktické stáže na univerzitách/zahraničních institucích – student si hledá zahraniční instituci a domlouvá podmínky stáže samostatně.

Termín podávání přihlášek na oddělení Mobility studentů

Tohoku University, Japonsko: 5. 2. 2018
Ostatní univerzity a instituce: 26. 2. 2018

Více informací: https://www.vsb.cz/mobility/cs/

Kontakt: marta.blastikova@vsb.cz
Tel.: 597 324 333

 


© 2019 VŠB-TU Ostrava