Zasedání Akademického senátu FS VŠB-TUO

Datum a čas konání: 12. 12. 2017, 13:30
Místo konání: D206
GPS souřadnice: 49.832370N; 18.163244E
Mapa:
Pozvánka na zasedání akademického senátu.

Návrh programu:

  1. Schválení programu jednání
  2. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS
  3. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu ve čtyřletém doktorském studijním programu P2346 „Strojní inženýrství“ na Fakultu strojní VŠB – TU Ostrava pro akademický rok 2018/2019 (FS_PKP_06_001 verze M)
  4. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu N3907 “Energetika“ na Fakultu strojní VŠB-TUO pro akademický rok 2018/2019 (FS_PKP_17_0xx verze A)
  5. Zřízení nové katedry s názvem „Katedra matematiky a deskriptivní geometrie“, zkratka 310, k 1. lednu 2018 (dokument Organizační struktura Fakulty strojní VŠB-TUO)
  6. Volební řád Akademického senátu Fakulty strojní VŠB-TUO (FS_VP_17_0xx verze A)
  7. Jednací řád Akademického senátu Fakulty strojní VŠB-TUO (FS_VP_17_0xx verze A)
  8. Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti na Fakultě strojní VŠB – TU Ostrava na rok 2018 (projednán na zasedání VR FS dne 28. 11. 2017) 
  9. Různé - Informace z vedení FS

Předložené dokumenty jsou uloženy na http://iso.fs.vsb.cz/


© 2018 VŠB-TU Ostrava