Studium v Bavorsku

Aktuální výzva k podávání žádostí o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na max. 3 roky.

Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole. Výše stipendia je 735 € měsíčně.

 

Termín podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2018/19 je 1. prosinec 2017.


© 2018 VŠB-TU Ostrava