Odborný asistent (Katedra obrábění, montáže Fakulty strojní VŠB-TUO )

Děkan Fakulty strojní vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 2 míst odborných asistentů Katedry obrábění, montáže a strojírenské metrologie Fakulta strojní VŠB-TUO

Více informací o pozicích je uvedeno v příloze.

Kontakt

Přihlášky v zalepené obálce s označením „OA 346“ zasílejte do třiceti dnů od data zveřejnění na adresu:

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Sekretářka děkana FS

17. listopadu 15/2172

708 33 Ostrava-Poruba

 


© 2017 VŠB-TU Ostrava