Odborný asistent (Katedra energetiky Fakulty strojní VŠB-TUO)

Děkan Fakulty strojní vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta Katedry energetiky Fakulty strojní VŠB - TU Ostrava.

Více informací o pozici je uvedeno v příloze.

Kontakt

Přihlášky zasílejte v zalepené obálce s označením „OA 361“ do třiceti dnů od data zveřejnění na adresu:

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Sekretářka děkana FS

17. listopadu 15/2172

708 33 Ostrava-Poruba

 


© 2017 VŠB-TU Ostrava