Témata diplomových/bakalářských prací Doosan Škoda Power

Firma Doosan Škoda Power vyrábí parní turbíny a související energetická zařízení.

Témata diplomových/bakalářských prací

  • Kondenzační parní turbína pro spalovnu odpadů
  • Hmotnost parní turbíny jako funkce její hltnosti
  • Optimalizace proudění vzduchu v krytu pružné spojky
  • Numerický 3D výpočet proudění v axiálně-radiálním výstupním tělese
  • Měření střední hodnoty tlaku v časově proměnném prostředí
  • Odhad tlakových ztrát v traktech parních turbín a porovnání s měřením
  • Experimentální měření proudění na parní turbíně T10MW a vyhodnocení výsledků
  • Analýza vlivu hustoty sítě a turbulence na numerické řešení proudění v turbínových stupních
  • Analýza vlivu rozhraní mezi statorem a rotorem na numerické řešení proudění v turbínových stupních

Další podrobnosti v příloze.


© 2018 VŠB-TU Ostrava