Soutěž o nejlepší technicky zaměřenou bakalářskou nebo diplomovou práci

Společnost ARMEX Technologies s.r.o. vyhlašuje soutěž o nejlepší technicky zaměřenou bakalářskou nebo diplomovou práci ve školním roce 2016/2017.

ARMEX Technologies práce roku 2017 je soutěží zaměřenou na zvýšení motivace studentů při vypracovávání závěrečné práce a zároveň umožňuje nadaným studentům prokázat své schopnosti a zviditelnit se. Tři nejlepší práce, vybrané odbornou porotou, budou ohodnoceny peněžními odměnami. Dalším jejím cílem je vyhledat talenty v oblasti vědy a techniky.

Soutěže se mohou zúčastnit studenti z vybraných fakult, kteří budou svou práci obhajovat v školním roce 2016/2017.

Více informací: https://armextechnologies.com/prace-roku-2017/


© 2018 VŠB-TU Ostrava