Moderní výrobní technologie a materiály

Datum a čas konání: 31. 5. 2017, 9:00 - 17:00
Místo konání: NA2, VŠB-TUO
GPS souřadnice: 49.830799N; 18.162804E
Mapa:
První konference z cyklu Strojírenské fórum 2017.
info-image

V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na zkracování časů předvýrobních etap, ale i na výrobu jako takovou. Pokud k tomu připočteme rostoucí požadavky na konstrukci tvarově složitých a sofistikovaných dílů, dostáváme rovnici, jejímž řešením je zvolení vhodné výrobní technologie a použitého konstrukčního materiálu. 

Tento trend s sebou přináší nejenom investice do nových technologiích a vybavení výrobních provozů a modernizace konstrukčních pracovišť, ale vyžaduje i změnu myšlení v globálním pojetí celé firmy. Výrobce musí detailně znát potřeby svých zákazníků. Jim se musí přizpůsobovat nabídka, výrobní firma jako taková a její výrobní proces. To je budoucnost konkurenceschopného tuzemského strojírenství.

PROGRAM KONFERENCE

I. Blok: Aditivní a hybridní výroba z kovových materiálů

 • Ing. Marek Pagáč, Ph.D., Ing. Tomáš Kubín, Ph.D., VŠB-TU Ostrava - Vliv nových technologií na změnu v konstrukčním přístupu
 • doc. Ing. David Paloušek, Ph.D., NETME Centre Brno - Budoucnost aditivní a hybridní výroby
 • Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D., Misan - Současný stav i vize do budoucna v oblasti průmyslového „kovového 3D tisku“ (Concept Laser)
 • Ing. Petr Heinrich, Ing. Jan Hruška, Kovosvit MAS - Vývoj stroje WeldPrint, první tuzemský stroj
 • Ing. Josef Sláma, Renishaw - Cesta od návrhu k výrobě dílů technologií spékání práškového kovu
 • Ing. Jiří Marek, Ing. Miroslav Prajer, DMG Mori - Hybridní technologie a jejich možnosti, stroje řady Lasertec
 • Roman Haltuf, Trumpf - Laser Metal Fusion (laserové tavení založené na práškovém loži) a Laser Metal Deposition (generativní navařování)

II. Blok: Technologie zpracování nekovových materiálů

 • prof. Ing. Petr Louda, CSc., KMT TUL Liberec - Budoucnost nekovových materiálů v průmyslové výrobě
 • Roman Malíšek, Engel - Technologie HP-RTM a V-duo (kompozitní materiály v automotive industry)
 • Ing. Ivana Hrbková, EY - Strategický pohled na 3D tisk: příležitost pro další rozvoj firmy, ekonomický přínos implementace
 • Diskuzní panel na téma Role moderních výrobních technologií v inovační strategii firem
 • Exkurze po odborných pracovištích v areálu VŠB-TUO dle výberu účastníka

© 2018 VŠB-TU Ostrava