Tvorba osobního studijního plánu (FS)

Proběhne na Fakultě strojní od 10. 5. 2017 do 31. 5. 2017

V systému Edison bude spuštěna tvorba OSP pro všechny studenty Fakulty strojní.

Všichni studenti jsou povinni si prostřednictvím systému Edison v tomto období zvolit povinně volitelné, případně volitelné předměty pro akademický rok 2017/2018 tak, aby součet kreditů za ročník byl minimálně 60.


© 2018 VŠB-TU Ostrava