Týmy a jednotlivci ze škol mohou soutěžit se svými zlepšováky

I letos je v rámci soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje vyhlášena kategorie Junior Inovátor, která je určena pro žáky a studenty základních, středních a vysokých škol. Ti mohou, ať už v týmech nebo jednotlivě, přihlásit svůj inovativní nápad.
info-image

Požadavky na přihlašovaný nápad se pak liší podle úrovně školy. Žáci ze základních škol přihlašují pouze nápad, například na to, jak zlepšit chod školy nebo obce. Naopak u soutěžících z řad vysokoškoláků se předpokládá již vytvořený produkt, služba nebo technologie, která má potenciál uplatnit se na trhu. „V minulém ročníku se do kategorie Inovátor Junior přihlásilo 16 projektů. Nejvíce jich bylo v kategorii vysokých škol, kde jednoznačně dominovala VŠB-TU Ostrava. Ze souboje týmů VŠB-TUO pak vítězně vyšla inovace zabývající se mechanicko-fyzikálním rozborem sypkých materiálů. Věříme, že tato soutěž pomůže podnítit zájem žáků a studentů o inovace a potažmo i o dění v kraji", dodala k soutěži Petra Chovanioková, ředitelka pořádající Agentury pro regionální rozvoj. Letošní novinkou je zapojení společnosti BROSE CZ spol. s r.o., která pro soutěž JUNIOR INOVÁTOR vytvořila speciální kategorii "AUTOMOBILOVÝ INTERIÉR BUDOUCNOSTI". Téma je otevřeno pro studenty základních, středních i vysokých škol. Ti nejlepší budou oceněni zástupci společnosti BROSE CZ spol. s r.o. Uzavření příjmu přihlášek je 30. června 2017.


© 2018 VŠB-TU Ostrava