Studenti VŠB-TUO uspěli v mezinárodní soutěži

7 studentů uspělo v mezinárodní soutěži pro studenty bakalářského a magisterského studia vysokých škol pod názvem Studentská tvůrčí a odborná činnost (STOČ).
info-image

22. ročník se uskutečnil na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, která se od roku 2008 pravidelně střídá v pořádání akce s Fakultou strojní, VŠB-TUO.

Soutěž byla rozdělena do 5 sekcí: aplikovaná informatika, robotické systémy, automatické systémy řízení, HW a SW aplikace, měřicí a diagnostické systémy. Celkem se mezi sebou utkalo 41 studentů z 6 vysokých škol z ČR a Slovenska.

V každé ze soutěžních sekcí byly oceněny tři nejlepší studentské práce a z VŠB-TUO celkově uspělo 7 studentů:

  • Jakub Kalnik, Fakulta strojní (3. místo)
  • Bc. Robert Pastor, Fakulta strojní (1. místo)
  • Maksim Kliuchnikau, Mechatronika (3. místo)
  • Bc. Tomáš Babulák, Mechatronika (2. místo)
  • Bc. David Oczka, Fakulta elektrotechniky a informatiky (3. místo)
  • Bc. Filip Marynčák, Fakulta elektrotechniky a informatiky (1. místo)
  • Bc. Radek Osmančík, Fakulta elektrotechniky a informatiky (3. místo)

Příští ročník se uskuteční opět na půdě VŠB-TUO, organizace soutěže zajistí kolektiv z Katedry automatizační techniky a řízení Fakulty strojní.


© 2018 VŠB-TU Ostrava