Profesor Václav Snášel rektorem VŠB-TUO

Novým rektorem VŠB - Technické univerzity Ostrava byl zvolen prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
info-image

Zástupci Akademického senátu VŠB – Technické univerzity Ostrava dnes zvolili nového rektora.

Po prof. Vondrákovi, který ke konci minulého roku nastoupil na post hejtmana Moravskoslezského kraje, se stal nově zvoleným rektorem prof. Václav Snášel, který v současné době působí jako děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky.

Ze šesti kandidátů postoupili do druhého kola dva, prof. Václav Snášel a prof. Petr Noskievič, prorektor pro studium, v současné době pověřený zastupováním rektora. Ve druhém kole skončilo hlasování 25 hlasů ku 12 ve prospěch prof. Snášela. 

Funkce by se měl nový rektor ujmout 1. září 2017, a to na další 4 roky.


© 2018 VŠB-TU Ostrava