Nabídka pro absolventy magisterského studia - možnost uplatnění v praxi (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava nabízí absolventům magisterského studia na Fakultě strojní VŠB-TU Ostrava možnost uplatnění nabytých znalostí v zaměstnaneckém poměru při výkonu odborných činností v oblasti modernizace a plánování:

  • speciálních drážních vozidel
  • strojních zařízení
  • určených technických zařízení tlakových, plynových, zdvihacích a dopravních
  • technologických celků.

Nabízíme

Zaměstnancům nabízíme další profesní růst v rámci kariérního řádu, odpovídající platové ohodnocení, místo výkonu činnosti v regionu Moravskoslezského kraje. 

Nabízíme rovněž pestrou škálu zaměstnaneckých benefitů, jako jsou režijní výhody pro cestování vlaky ČD a ŽSR na území České a Slovenské republiky zdarma (resp. za roční poplatek 1000,- Kč), volné mezinároní jízdenky FIP do většiny zemí Evropy a další benefity, garantované Podnikovou kolektivní smlouvou:

  • 30 dní dovolené v kalendářním roce
  • příspěvky zaměstnavatelel na penzijní a životní pojištění zaměstnance
  • příspěvky zaměstnavatele na dovolenou zaměstnance a jeho rodinných příslušníků
  • příspěvky zaměstnavatele na dětskou rekreaci
  • finanční odměny při dosažení životního i pracovního jubilea
  • pracovní dobu 37,5 hodiny týdně.

Kontakt

Bliží informace  a kontakty jsou uvedny v příloze.


© 2017 VŠB-TU Ostrava