Pracovní příležitosti

Technik, metrolog (Fakulta strojní)

miniatura
22. 1. 2018
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa technika - metrologa Katedry obrábění, montáže a strojírenské metrologie.

Vedoucí katedry (Fakulta strojní)

miniatura
22. 1. 2018
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa vedoucího Katedry matematiky a deskriptivní geometrie (310)

© 2018 VŠB-TU Ostrava