Pracovní příležitosti

Odborný asistent (Fakulta strojní)

miniatura
6. 8. 2018
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení dvou pracovních pozic odborný asistent na Katedře aplikované mechaniky.

Odborný asistent (Fakulta strojní)

miniatura
6. 8. 2018
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta Katedry obrábění, montáže a strojírenské metrologie.

© 2018 VŠB-TU Ostrava