Pracovní příležitosti

Sekretářka (Fakulta strojní)

miniatura
14. 1. 2019
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa sekretářky na Katedře aplikované mechaniky.

© 2019 VŠB-TU Ostrava