Skip to main content
Skip header
Title
Development of relieving braces for lower limb using digital technologies0
Code
FV20321
Solver
Start year
2017
End year
2018
Proposer
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
Ostatní projekty MPO
Summary
Hlavním příjemcem projektu s názvem "Vývoj odlehčovacích ortéz dolní končetiny s využitím digitálních technologií" je společnost ING corporation, spol. s r.o. Předmětem řešení je vývoj odlehčovacích ortotických pomůcek pro dolní končetiny. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, jako další učastník, zajišťuje činnosti zejména v oblasti počítačového modelování metodou konečných prvků, segmentace dat ze zobrazovacích metod, tvorba 3D modelů tkání, optimalizace a verifikace navržených řešení a postupů a experimentální testování relevantních materiálů.
Research at www.rvvi.cz (RIV)
Back