Skip to main content
Skip header
Title
Development of relieving braces for lower limb using digital technologies0
Code
FV20321
Solver
Start year
2017
End year
2018
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
Ostatní projekty MPO
Summary
Hlavním příjemcem projektu s názvem "Vývoj odlehčovacích ortéz dolní končetiny s využitím digitálních technologií" je společnost ING corporation, spol. s r.o. Předmětem řešení je vývoj odlehčovacích ortotických pomůcek pro dolní končetiny. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, jako další učastník, zajišťuje činnosti zejména v oblasti počítačového modelování metodou konečných prvků, segmentace dat ze zobrazovacích metod, tvorba 3D modelů tkání, optimalizace a verifikace navržených řešení a postupů a experimentální testování relevantních materiálů.
Research at www.rvvi.cz (RIV)
Back