Zasedání Akademického senátu

 12. 2. 2019, 14:00
 D206
Pozvánka na na zasedání Akademického senátu FS VŠB-TUO.

Návrh programu:

  1. Schválení programu jednání

  2. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS

  3. Záměr akreditace doktorských studijních programů na FS

  4. Návrhy změn ve studijních plánech na FS

  5. Různé

Předložené dokumenty jsou uloženy na http://iso.fs.vsb.cz/.

  49.83237N; 18.163244E
Created: 6. 2. 2019
Category:  Events
Entered by:  Administrator
Department: FS - Faculty of Mechanical Engineering
back