Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Integrovaný systém pro zvýšení bezpečnosti provozu při rozjezdu kolejových vozidel a jejich přibližování
Řešitel
Rok zahájení
2012
Rok ukončení
2014
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Záznamy z EVP bez programu
Předmět výzkumu
Základní strategickou orientací projektu je vyvinout integrovaný systém pro zvýšení bezpečnosti provozu při rozjezdu kolejových vozidel a jejich přibližování. Jedná se o elektronické sledování prostoru bezprostředně před čelem vozidla, optické a akustické hlášení vyskytujících se překážek před a v průběhu rozjezdu vozidla, dalším funkcionalitou tohoto systému bude optické nebo akustické hlášení dosažení stanovených vzdáleností mezi přibližujícími se vozidly při jejich svěšování. Programový projekt reaguje na požadavky nově zaváděných norem TSI-EU (oznámeno pod číslem K(2006) 3593) o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „Provoz a řízení dopravy“ transevropského konvenčního železničního systému (2006/920/ES). Výsledkem projektu budou chráněná technická řešení (patenty, užitné vzory, prototypy), vedoucí k naplnění cílů projektu. Dále výsledkem projektu bude výroba, potřebné zkoušky prototypu a validace zařízení z hlediska integrity bezpečnosti.
Zpět na seznam