Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Severe plastic deformation Al and Cu alloys to obrain ultra fine grain structure
Kód
MEB051007
Řešitel
Rok zahájení
2010
Rok ukončení
2011
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
KONTAKT
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na vývoj prototypového zařízení pro protlačování pásu plechu využívajícího vícenásobnou plastickou deformaci. Výsledným efektem je dosažení velmi jemnozrnné struktury u plechu z Al, Cu a jejich slitin. Takto vytvořená velmi jemnozrnná struktura v pásu plechu umožní zvýšit jeho kvalitu a následně i přímé jeho využití k výrobě finální strojní součásti. Velmi jemnozrnná struktura podstatně zvyšuje mechanické vlastnosti při zachování dobré tvařitelnosti. Danou problematiku bude řešit kolektiv složený především z mladých vědeckých pracovníků a studentů doktorského studia. Výše zmínění doktorandi a vědečtí pracovníci již určité znalosti v této oblasti mají. V rámci projektu by navazovali spolupráci s pracovníky zabývajícími se stejnou problematikou na Polské akademii věd v Krakowie. Vznikl by tak mezinárodní tým mladých vědců, kteří by společně konzultovali danou problematiku, společně by hledali a navrhovali vlastní řešení. Tímto by se zvýšila jejich odborná kvalifikace a orientace v aktuální vědecké problematice.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam