Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Nové směry ve zvyšování efektivity vícenásobné plastické deformace
Kód
MEB 0810022
Řešitel
Rok zahájení
2010
Rok ukončení
2011
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
KONTAKT
Předmět výzkumu
1) Ověření a srovnávání nově navržených způsobů protlačování materiálu z neželezných kovů prováděných na VŠB-TU Ostrava a Žilinské Univerzitě. 2) Navazování kontaktů mezi studenty a vědeckými pracovníky obou univerzit s cílem porovnávání výsledků dosažených na obou pracovištích. 3) Dalším cílem bude analýza dosažené struktury protlačených vzorků a návrh jejich stabilizace pomocí vhodného tepelného zpracování. 4) Důležitým výsledkem bude rovněž vytvoření vědeckých týmů složených zejména z mladých vědeckých pracovníku a doktorandů. 5) Dosažené poznatky budou publikovány na významných vědeckých sympóziích a v časopisech.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam