Projekty v roce 2018

Název projektuVýzkum inovativní koncepce technologie pro akumulaci elektřiny s vysokou účinností u decentrálních kogeneračních zdrojů
Kód
Předmět výzkumuJe předkládána nová koncepce technologie pro akumulaci elektřiny, která je součástí decentrálních kogeneračních energetických zdrojů pro výrobu elektřiny a tepla, kde je hlavní výrobní jednotkou spalovací turbína, tedy spojení kompresoru, spalovací komory a spalovací turbíny. Jedná se o unikátní technologické zařízení, jehož podstata tkví v akumulaci elektřiny v tlakovém vzduchu, jež je uskladněn v tlakovém plynojemu. Samotný proces akumulace elektřiny je realizován prostřednictvím komprimace vzduchu akumulačním kompresorem a špičková dodávka elektřiny je realizována: - prostřednictvím zavedení naakumulovaného tlakového vzduchu přímo před spalovací komoru a zajištění tak úspory kompresní práce, - prostřednictvím instalované vzduchové turbíny pro energetické zhodnocení tlakového spádu mezi tlakem ve vzduchovém akumulátoru a tlakem v technologii spalovací turbíny, - unikátním způsobem využití kompresního tepla pro další výrobu elektřiny.
Rok zahájení2018
Rok ukončení2020
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypMPO programy - vzdělávací
ŘešitelKolarčík Kamil doc. Ing., CSc.

© 2018 VŠB-TU Ostrava