Projekty v roce 2018

Název projektuInovace předmětu Mechanika tekutin
KódRPP2016/84
Předmět výzkumuInovace stávajícího předmětu Mechanika tekutin spočívá v rozvoji experimentálních úloh pro daný předmět. Experimentální měření je součástí cvičení, která jsou povinná pro všechny studenty druhého ročníku bakalářského studia na Fakultě strojní. Studenti v současné době měří tři laboratorní úlohy, ze kterých zpracovávají protokoly z měření. Dále jsou stendy využívány pro samostatná měření v rámci bakalářských závěrečných prací. Laboratorní úlohy byly naposledy inovovány v roce 2006. Vzhledem k rychlému rozvoji měřících technik v mechanice tekutin, rostoucími nároky na kvalitu výuky i opotřebení zařízení vzhledem k velkému počtu studentů již současný stav není dostačující. Je nutné laboratorní zařízení výrazným způsobem inovovat a rozšířit počet experimentálních úloh tak, aby studenti mohli provádět praktická měření místo dosavadního jednoho cvičení dvakrát za semestr. Práce v laboratořích je pro studenty velmi přínosná a usnadní jim pochopení a praktickou aplikaci výukové látky.
Rok zahájení2016
Rok ukončení2018
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypProjekty FRVŠ, RPP projekty
ŘešitelFojtášek Kamil Ing., Ph.D.

© 2018 VŠB-TU Ostrava