Projekty v roce 2018

Název projektuZkvalitnění technického vzdělávání formou praktické přípravy vycházející z reálných potřeb trhu práce
Kód
Předmět výzkumuProjekt podporuje rovné příležitosti a zavrhuje diskriminaci kohokoliv vzhledem k věku, pohlaví, zdravotnímu stavu, náboženskému vyznání a původu. Muži i ženy, osoby zdravé i postižené budou mít rovný přístup k výsledkům projektu. Beneficienti zajistí všem podpořeným osobám projektu ze Slovenska a České republiky rovný přístup k aktivitám, praktickým ukázkám i pořízenému technickému vybavení.
Rok zahájení2017
Rok ukončení2018
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypINTERREG V-A ( Sloveská republika - Česká republika)
ŘešitelPetrů Jana doc. Ing.et Ing.Mgr., Ph.D.

© 2018 VŠB-TU Ostrava