Projekty v roce 2017

Název projektuTvorba doktorského studijního programu Dopravní systémy
KódCZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002590
Předmět výzkumuProjekt se bude zabývat přípravou nového výzkumně orientovaného doktorského studijního programu Dopravní systémy, pro který je na Fakultě strojní VŠB – TU Ostrava vytvořeno zázemí a to jak po stránce odborné, materiálně - technické tak i po stránce organizační. Doktorský studijní program Dopravní systémy bude mít multidisciplinární charakter a bude zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu a vývoje poznatků pro potřeby efektivní, spolehlivé a bezpečné dopravy. Projekt bude realizován formou klíčových aktivit, jež jsou zaměřené na přípravu studijního programu, za podpory zapojení odborníků z praxe a zahraničí a dále za podpory zahraničních stáží akademických pracovníků a studentů.
Rok zahájení2017
Rok ukončení2022
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypOP VVV Vzdělávací projekty
ŘešitelTeichmann Dušan doc. Ing., Ph.D.

© 2018 VŠB-TU Ostrava