Projekty v roce 2017

Název projektuDobudování infrastruktury CPIT TL1 pro strategické studijní programy FS a FMMI VŠB-TUO
KódCZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002506
Předmět výzkumuCílem projektu je dobudování infrastruktury za účelem podpory strategických SP v rámci ESF aktivit. Projekt se zaměřuje na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury FS a FMMI VŠB-TUO prostřednictvím dobudování objektu CPIT TL1 a pořízení vybavení pro zajištění kvalitní výuky zejména v modernizovaných Bc./Mgr. studijních programech Dopravní technika a technologie, Strojírenská technologie a Procesní inženýrství. Dobudování infrastruktury souvisí se vzdělávacími záměry plánovanými v komplementárním projektu Technika pro budoucnost a dále se záměry realizovanými v rámci předchozího ESF projektu. Cíle projektu: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na VŠB – TU Ostrava za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol. Hlavním cílem projektu je dobudovat moderně vybavené laboratoře a zajistit tak ještě kvalitnější výuku. Výsledky proejktu: Realizace budovy CPIT – TL1, zajištění výuky v nově vybudovaných prostorách. Tento projekt je spolufinancován EU. Tento projekt je podporován z fondů EFRR.
Rok zahájení2017
Rok ukončení2020
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypOP VVV Vzdělávací projekty
ŘešitelPoruba Zdeněk Ing., Ph.D.

© 2018 VŠB-TU Ostrava