Projekty v roce 2016

Název projektuVybavení laboratoře demonstračních modelů Katedry energetiky
KódRPP2016/32
Předmět výzkumuProjekt je zaměřen na dovybavení již existující Laboratoře demonstračních modelů Katedry energetiky, která nachází uplatnění jak při teoretické výuce studentů, tak při řadě popularizačních akcí. V rámci projektu je plánováno vytvoření funkčního modelu vodní elektrárny, na kterém by bylo možné prezentovat daný eneregtický zdroj a rozšířit tím možnosti výuky řady předmětů KE souvisejících s obnovitelnými zdroje energie. Model by umožňoval demonstraci principu, funkce, výroby a také konstrukčního provedení jednotlivých druhů vodních turbín. Díky svému provedení by model také simuloval provoz přečerpávací vodní elektrárny. Laboratoř disponuje řadou modelů energetických zdrojů, mimo jiné i modely obnovitelných zdrojů energie – větrnou a fotovoltaickou elektrárnou, které by model vodní elektrárny vhodně doplnil. Projekt počítá také s dovybavením stávjících modelů infotabulemi, které by umožnovaly prezentaci jednotlivých modelů i bez odborného výkladu pedagoga. Toto řešení by našlo uplatnění hlavně během popularizačních akcí, které se vyznačují velkým počtem návštěvníků, kdy není možné prezentovat každé zařízení separátně.
Rok zahájení2016
Rok ukončení2016
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypProjekty FRVŠ, RPP projekty
ŘešitelPavlík Petr Ing.

© 2018 VŠB-TU Ostrava