Projekty v roce 2016

Název projektuSimulace a optimalizace interakce dopravních proudů v software Witness
KódTA04031296
Předmět výzkumuStěžejním cílem projektu je VaV modifikace SW produktu umožňující významné rozšíření aplikovatelnosti stávajícího portfolia produktů nabízených společností Dynamic Future, s.r.o. Cílem projektu je tedy vytvoření nástavby software Witness (formou webového rozhraní) umožňující simulování a optimalizaci interakce dopravních proudů. Podpůrnými cíli je pak prohloubení VaV aktivit obou partnerů projektu s konkrétními přínosy pro reálný provoz systémů a obousměrný transfer poznatků, čímž dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti obou partnerů podílejících se na řešení projektu. Hlavním přínosem realizace je zpřístupnění metodiky prediktivní simulace v oblasti interakce dopravních proudů uživatelům z okruhu laické veřejnosti, bez nutnosti zakoupení sw Witness, znalosti jeho obsluhy a principů simulace. Uživatel při zadávání a vyhodnocování bude pracovat pouze s veličinami a parametry, které odpovídají jeho provozní praxi. Nezanedbatelná bude komercializace produktů, publicita a propagace produktů.
Rok zahájení2014
Rok ukončení2016
KategorieObecná forma (normální záznam)
Typ ALFA - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (2011-2016)
ŘešitelDorda Michal doc. Ing., Ph.D.

© 2018 VŠB-TU Ostrava