Projekty v roce 2014

Název projektuDalší cesty a formy zvyšování vzdělávání, kvalifikace a dovednosti studentů a zaměstnanců podniků s cílem vyššího uplatnění se na trhu práce
Kód
Předmět výzkumuHlavním cílem je zlepšení uplatnění studentů a zaměstnanců - budoucích expertů na trhu práce v pohraničí a jejich vzájemné prohloubení spolupráce na obou stranách hranice. Cestami pro růst vzájemné intenzifikace spolupráce a rozvoj inovativních vědomostí je: a, Vytvoření společné laboratoře na české a slovenské straně díky vytvoření a zakoupení patřičné přístrojové techniky, která se bude zásadním způsobem podílet na rozvoji vědomostí a odborných znalostí budoucích expertů. b, Vytvoření schválených školících pracovišt, a tím splnění náročných podmínek pro udělení tohoto statusu, je zárukou vysoké odbornosti daných pracovníků a tím i vysoká úroveň vzdělávacích aktivit. c, Vytvoření odborných výukových materiálů a jejich sdílení za pomocí informačního portálu, videokonferencí, seminářů, workshopů a stáží, které budou nedílnou složkou odborného kvalifikačního růstu a umožní rychlejší a snadnější přístup k informacím. d, Realizácia riešenia vedeckovýskumnej úlohy termo vibrodiagnostickej analýzy kontaktu železničného dvojkolesia a koľaje experimentálne na reálnych a simulačnými výpočtami na virtuálnych modeloch.
Rok zahájení2013
Rok ukončení2014
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypProfesionalizace armády České republiky
ŘešitelHelebrant František doc. Ing., CSc.

© 2018 VŠB-TU Ostrava