Projekty v roce 2014

Název projektuTvorba mezinárodního vědeckého týmu a zapojování do vědeckých sítí v oblasti nanotechnologií a nekonvenčního tváření materiálu
KódCZ.1.07/2.3.00/20.0038
Předmět výzkumuDaný projekt se zabývá vytvořením mezinárodního vědeckého týmu, který se aktivně zapojí do mezinárodních projektů v oblasti nanotechnologií a nekonvenčního tváření materiálu, kde rozhodující a vedoucí úlohu budou mít vědečtí pracovníci na VŠB-TU Ostrava. Dále pak se na projektu budou podílet špičkoví odborníci v oboru jak z výzkumných a vývojových institucí v ČR, tak významní odborníci ze zahraničí. Vytvořený vědecko-výzkumný tým bude mezi sebou rovněž používat ke komunikaci moderní ICT. Cílem projektu je silná mezinárodní spolupráce a příprava týmu pro zapojení se do mezinárodních projektů. Potřebnost a realizace uvedeného projektu je dána vývojem nových poznatků v oblasti vývoje technologií výroby ultra-jemnozrnných až nanomateriálů a aplikace v průmyslové praxi. Veškeré poznatky při budování mezinárodního týmu budou v průběhu řešení projektu paralelně předávány všem cílovým skupinám prostřednictvím větších odborných diskusních fór, videokonferencí a také přímými vstupy do výuky.
Rok zahájení2011
Rok ukončení2014
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypOperační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
ŘešitelRusz Stanislav prof. Ing., CSc.

© 2018 VŠB-TU Ostrava