Projekty v roce 2014

Název projektuVyužití fytomasy z trvalých travních porostů a údržby krajiny
KódQI101C246
Předmět výzkumu
Rok zahájení2010
Rok ukončení2014
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypKomplexní udržitelné systémy v zemedělství
ŘešitelJuchelková Dagmar prof. Ing., Ph.D.

© 2018 VŠB-TU Ostrava