Projekty v roce 2013

EVP data

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
CZ.1.07/2.2.00/15.0006Efektivní hospodaření s energiemi - úspory, účinnost, dostupnost20102013

Grantová agentura ČR

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
GAP101/12/2520Aktivní tlumení vibrací rotoru parametrickým buzením kluzných ložisek20122014

Ministerstvo pro místní rozvoj

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
PL.3.22/2.3.00/09.01517Program profesní přípravy specialistů - lídrů transferu inovací a moderních technologií do firem na polsko-českém pohraničí20102013

Ministerstvo zemědělství

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
QI101C246Využití fytomasy z trvalých travních porostů a údržby krajiny20102014

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
ROZP2013/15Působení odborníků z řad vývojových pracovníků průmyslových podniků na pracovištích VŠB-TUO20132013
ROZP2013/16Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení pro experimentální část výuky v akreditovaných studijních programech FS20132013
ROZP2013/17Kalibrace vybraných měřidel pro experimentální úlohy na pracovištích FS VŠB-TU Ostrava20132013
ROZP2013/18Počítačové podpora inovací technických systémů20132013
ROZP2013/19Inovace a rozvoj SW vybavení v oblasti počítačové podpory navrhování technických systémů na FS20132013
ROZP2013/20Propagace studia na FS20132013
ROZP2013014Podpora talentů, motivace k vědeckovýzkumné činnosti a následnému doktorskému studiu, podpora mimořádných výsledků v rámci doktorského studia20132013
CZ.1.07/2.4.00/31.0080.Partnerství v oblasti energetiky20122014
EE2.4.31.0162Zvyšování praktických kompetencí a odborné kvalifikace v oblasti technického vzdělávání20122014
EE2.4.31.0170Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství20122014
CZ.1.07/2.4.00/12.0028ENERGETICKÉ FÓRUM20122013
CZ.1.07/2.3.00/20.0038Tvorba mezinárodního vědeckého týmu a zapojování do vědeckých sítí v oblasti nanotechnologií a nekonvenčního tváření materiálu 20112014
CZ.1.07/2.4.00/17.0080Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu VŠB-TU Ostrava20112014
CZ.1.07/2.4.00/17.0082Zvyšování odborné kvalifikace praktickými dovednostmi a znalostmi20112014
CZ1.07/2.2.00/15.0462Virtuální vzdělávání v dopravě20112014
EE2.3.20.0037Systém vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti moderního trendu povrchového inženýrství - integrity povrchu20112014
ED2.1.00/03.0069ENET - Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie20102014
CZ.1.07/2.2.00/15.0463Modernizace výukových materiálů a didaktických metod 20102013

© 2018 VŠB-TU Ostrava