Projekty v roce 2012

EVP data

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
CZ.1.07/2.2.00/15.0006Efektivní hospodaření s energiemi - úspory, účinnost, dostupnost20102013

Grantová agentura ČR

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
GAP101/12/2520Aktivní tlumení vibrací rotoru parametrickým buzením kluzných ložisek20122014

Ministerstvo obrany

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
Partnerství v jaderné energetice nové generace20112013

Ministerstvo pro místní rozvoj

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
PL.3.22/2.3.00/09.01517Program profesní přípravy specialistů - lídrů transferu inovací a moderních technologií do firem na polsko-českém pohraničí20102013

Ministerstvo zemědělství

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
QI101C246Využití fytomasy z trvalých travních porostů a údržby krajiny20102014

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
CZ.1.07/2.4.00/31.0080.Partnerství v oblasti energetiky20122014
EE2.4.31.0162Zvyšování praktických kompetencí a odborné kvalifikace v oblasti technického vzdělávání20122014
EE2.4.31.0170Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství20122014
CZ.1.07/2.4.00/12.0028ENERGETICKÉ FÓRUM20122013
CZ.1.07/2.3.00/20.0038Tvorba mezinárodního vědeckého týmu a zapojování do vědeckých sítí v oblasti nanotechnologií a nekonvenčního tváření materiálu 20112014
CZ.1.07/2.4.00/17.0080Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu VŠB-TU Ostrava20112014
CZ.1.07/2.4.00/17.0082Zvyšování odborné kvalifikace praktickými dovednostmi a znalostmi20112014
CZ1.07/2.2.00/15.0462Virtuální vzdělávání v dopravě20112014
EE2.3.20.0037Systém vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti moderního trendu povrchového inženýrství - integrity povrchu20112014
CZ.1.07/1.3.05/03.0019Podpora moderních metod výuky v oblasti výrobních technologií pro pedagogické pracovníky středních škol20112012
CZ.1.07/2.2.00/15.0459Zvyšování kompetencí studentů technických oborů prostřednictvím modulární inovace studijních programů20112012
ED2.1.00/03.0069ENET - Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie20102014
CZ.1.07/2.2.00/15.0463Modernizace výukových materiálů a didaktických metod 20102013
CZ.1.07/1.1.00/08.0010Inovace odborného vzdělávání na středních školách zaměřené na využívání energetických zdrojů pro 21. století a na jejich dopad na životní prostředí 20102012
7E09073Future Industrial Model for SMEs20092012
CZ.1.07/2.200/07.0234Inovace vzdělávání strojních inženýrů pro jadernou energetiku20092012
CZ.1.07/2.3.00/09.0147Vzdělávání lidských zdrojů pro rozvoj týmů ve vývoji a výzkumu20092012
CZ.1.07/2.3.00/09.0235Nové talenty pro vědu a výzkum20092012
CZ.1.07/2.4.00/12.0001Partnerství v oblasti energetiky a životního prostředí20092012
CZ.1.07/2.4.00/12.0030Kooperační síť pro strojní inženýrství20092012
CZ.1.07/2.4.00/12.0031INInet – kolaborativní platforma pro inovační inženýrství20092012
ME08083NANO-07 Komplexní systém krátkodobé a dlouhodobé antikorozní ochrany materiálů hutní produkce20082012
HH380573Výplata mezd z pohledávek - právní20012012
HH390824Výplata mezd z pohledávek - právní20012012

© 2018 VŠB-TU Ostrava