Projekty v roce 2010

EVP data

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
CZ.1.07/2.2.00/15.0006Efektivní hospodaření s energiemi - úspory, účinnost, dostupnost20102013

Evropská unie

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
CE3528211Modely pro řízení výroby malých a středních firem - 7. RP20092012

Ministerstvo dopravy

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
GC911-050-910Analýza metodiky poruch nosných svarů lamelových pásnic ocelových mostních konstrukcí20092010

Ministerstvo pro místní rozvoj

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
PL.3.22/2.3.00/09.01517Program profesní přípravy specialistů - lídrů transferu inovací a moderních technologií do firem na polsko-českém pohraničí20102013

Ministerstvo průmyslu a obchodu

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
FR-TI2/618Výzkum a vývoj kolového vedení odpruženého20102012
Zvýšení ergonomie a technické úrovně informačního systému20102011
FR-TI1/074Výzkuma vývoj integrovaného zdroje pro bioplynové stanice s vyšší účinností výroby elektřiny s možností kogenerace20092012
FR-TI1/522Výzkum a vývoj automatického systému aktivního řízení lunet pro vyvažování klikových hřídelů při obrábění20092012
FR-TI1/537Komplexní diagnostický systém pro pásovou dopravu20092012
PR-TI1/073VÝZKUM A VÝVOJ FLEXIBILNÍHO ENERGETICKÉHO SYSTÉMU TRANSFORMUJÍCÍHO PRIMÁRNÍ ENERGII BIOMASY I ALTERNATIVNÍCH PALIV PŘI JEJICH SPALOVÁNÍ, POPŘÍPADĚ ODPADNÍ TEPLO Z RŮZNÝCH TEPELNÝCH AGREGÁTŮ NA ELEKTRICKOU ENERGII S MOŽNOSTÍ KOGENERACE S VYŠŠÍ ÚČINNOSTÍ20092012
FR-TI1/426Výzkum a čtyřnápravové trakční jednotky s alternativním zdrojem energie a s možností dálkového stavění jízdní cesty strojvedoucím20092011
FR-TI1/547Výzkum a vývoj trysek technologie SNCR v energetice se zamněřením na eliminaci negatívních dopadů technologie SNCR na životní prostředí (emise N2O, CO, NH3)20092011
FT FRTI1/589Výzkum a vývoj parního kotle spalujícího pivovarské mláto20092011
FI-IM5/221Výzkum a vývoj hydraulického pohonu určeného do prostředí s mimořádnými nároky na bezpečnost, hygienu a ekologii20082010
FT-TA5/071Výzkum a vývoj modulární struktury servisních zásahových a záchranářských robotů20082010
FT-TA5/076Výzkum vlastností stávajících a nově vyvíjených patinujících ocelí z hlediska jejich využití pro ocelové konstrukce20082010
FT – TA4/036RAMS Computer – Vývoj řídícího systému pro kolejová vozidla s garantovanými parametry RAMS20072010
FT-TA4/018Moderní trendy zvyšování spolehlivosti zařízení pro povrchovou těžbu užitkových nerostů20072010
2A-1TP1/124Výzkum vlivu extrémních podmínek deformace na submikrostrukturu kovů a zkušebních metod pro diagnostiku jejich technologických vlastností. 20062011

Ministerstvo zemědělství

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
QI101C246Využití fytomasy z trvalých travních porostů a údržby krajiny20102014

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
ED2.1.00/03.0069ENET - Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie20102014
CZ.1.07/2.2.00/15.0463Modernizace výukových materiálů a didaktických metod 20102013
CZ.1.07/1.1.00/08.0010Inovace odborného vzdělávání na středních školách zaměřené na využívání energetických zdrojů pro 21. století a na jejich dopad na životní prostředí 20102012
MEB 0810022Nové směry ve zvyšování efektivity vícenásobné plastické deformace20102011
MEB051007Severe plastic deformation Al and Cu alloys to obrain ultra fine grain structure20102011
HH390799SINEKOPLAST-Folta - k vůli odpisu20102010
ROZP2010/19/12Zvašování odborné a pedagogické kvalifikace pedagogů Fakulty strojní20102010
ROZP2010/19/13Rozvoj přístrojového vybavení laboratoří a systémů počítačové podpory konstruování pro výuku strojních oborů na Fakultě strojní VŠB-TUO20102010
7E09073Future Industrial Model for SMEs20092012
CZ.1.07/2.200/07.0234Inovace vzdělávání strojních inženýrů pro jadernou energetiku20092012
CZ.1.07/2.3.00/09.0147Vzdělávání lidských zdrojů pro rozvoj týmů ve vývoji a výzkumu20092012
CZ.1.07/2.3.00/09.0235Nové talenty pro vědu a výzkum20092012
CZ.1.07/2.4.00/12.0001Partnerství v oblasti energetiky a životního prostředí20092012
CZ.1.07/2.4.00/12.0030Kooperační síť pro strojní inženýrství20092012
CZ.1.07/2.4.00/12.0031INInet – kolaborativní platforma pro inovační inženýrství20092012
CZ.1.07/1.1.07/02.0097Inovace vzdělávání na školách zaměřených na ochranu osob a majetku20092011
CZ.1.07/1.2.10/02.0047Inovace vzdělávacího programu pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení a chování20092011
CZ.1.07/2.2.00/07.0311Implementace poznatků z průmyslové praxe do vzdělávání na Fakultě strojní VŠB-TU Ostrava20092011
CZ.1.07/2.3.00/09.0144Rozvoj v oboru dopravního inženýrství20092011
CZ.1.07/2.4.00/12.0094Consulting point pro rozvoj spolupráce v oblasti řízení inovací a transferu technologií20092011
EE2.3.09.0150Zvýšení vědeckovýzkumného potenciálu pracovníků a studentů technických vysokých škol v oblasti dopravy a nových dopravních technologií20092011
ME08083NANO-07 Komplexní systém krátkodobé a dlouhodobé antikorozní ochrany materiálů hutní produkce20082012
LA309Zastupování ČR na výročních zasedáních organizace International Institute of Welding20072010
LA310Zastupování ČR v komisích IX a XI International Institute of Welding20072010
1M0568Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka II20052011
HH380573Výplata mezd z pohledávek - právní20012012
HH390824Výplata mezd z pohledávek - právní20012012

Moravskoslezský kraj

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
Přístroj pro termogravimetrickou analýzu (TGA)20102011

Projekt CEEPUS

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
CIII-PL0033Rozvoj strojírenské technologie jako hlavní základny pro vývoj v oblasti malých a středních firem20082013

Český báňský úřad

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
62-08 2886/08Bezpečnost vícesekčních plovoucích pásových dopravních tras20082010

© 2018 VŠB-TU Ostrava