Projekty v roce 2009

Evropská unie

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
CE3528211Modely pro řízení výroby malých a středních firem - 7. RP20092012

Ministerstvo dopravy

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
GC911-050-910Analýza metodiky poruch nosných svarů lamelových pásnic ocelových mostních konstrukcí20092010

Ministerstvo průmyslu a obchodu

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
FR-TI1/074Výzkuma vývoj integrovaného zdroje pro bioplynové stanice s vyšší účinností výroby elektřiny s možností kogenerace20092012
FR-TI1/522Výzkum a vývoj automatického systému aktivního řízení lunet pro vyvažování klikových hřídelů při obrábění20092012
FR-TI1/537Komplexní diagnostický systém pro pásovou dopravu20092012
PR-TI1/073VÝZKUM A VÝVOJ FLEXIBILNÍHO ENERGETICKÉHO SYSTÉMU TRANSFORMUJÍCÍHO PRIMÁRNÍ ENERGII BIOMASY I ALTERNATIVNÍCH PALIV PŘI JEJICH SPALOVÁNÍ, POPŘÍPADĚ ODPADNÍ TEPLO Z RŮZNÝCH TEPELNÝCH AGREGÁTŮ NA ELEKTRICKOU ENERGII S MOŽNOSTÍ KOGENERACE S VYŠŠÍ ÚČINNOSTÍ20092012
FR-TI1/426Výzkum a čtyřnápravové trakční jednotky s alternativním zdrojem energie a s možností dálkového stavění jízdní cesty strojvedoucím20092011
FR-TI1/547Výzkum a vývoj trysek technologie SNCR v energetice se zamněřením na eliminaci negatívních dopadů technologie SNCR na životní prostředí (emise N2O, CO, NH3)20092011
FT FRTI1/589Výzkum a vývoj parního kotle spalujícího pivovarské mláto20092011
FI-IM5/221Výzkum a vývoj hydraulického pohonu určeného do prostředí s mimořádnými nároky na bezpečnost, hygienu a ekologii20082010
FT-TA5/071Výzkum a vývoj modulární struktury servisních zásahových a záchranářských robotů20082010
FT-TA5/076Výzkum vlastností stávajících a nově vyvíjených patinujících ocelí z hlediska jejich využití pro ocelové konstrukce20082010
FI-IM5/170Výzkum a vývoj granulovacího lisu vyšších užitných vlastností20082009
FT – TA4/036RAMS Computer – Vývoj řídícího systému pro kolejová vozidla s garantovanými parametry RAMS20072010
FT-TA4/018Moderní trendy zvyšování spolehlivosti zařízení pro povrchovou těžbu užitkových nerostů20072010
FT-TA4/040Využití geotermální energie hlubinných dolů v souladu s trendy udržitelného rozvoje20072009
TENZATENZA Výzkum a vývoj sušárny velmi vlhkých látek s dalším energetickým využitím odpadního tepla.20072009
2A-1TP1/124Výzkum vlivu extrémních podmínek deformace na submikrostrukturu kovů a zkušebních metod pro diagnostiku jejich technologických vlastností. 20062011
FT-TA3/004Verifikace numerického popisu procesu svařování, stanovení úrovně zbytkového napětí a distorzí včetně predikce životnosti staticky a opakovaně zatěžovaných konstrukcí, posouzení vad a stanovení kritické velikosti vady.20062009
FT-TA3/014Výzkum a vývoj speciálního víceúčelového zásahového vozidla se systémem operativní změny parametrů, využívaného pro záchranu osob i materiálních hodnot, při katastrofách, požárech, povodních, expedicích a protiteroristických akcích20062009
FT-TA3/124Adaptivní světlometové systémy pro motorová vozidla20062009

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
7E09073Future Industrial Model for SMEs20092012
CZ.1.07/2.200/07.0234Inovace vzdělávání strojních inženýrů pro jadernou energetiku20092012
CZ.1.07/2.3.00/09.0147Vzdělávání lidských zdrojů pro rozvoj týmů ve vývoji a výzkumu20092012
CZ.1.07/2.3.00/09.0235Nové talenty pro vědu a výzkum20092012
CZ.1.07/2.4.00/12.0001Partnerství v oblasti energetiky a životního prostředí20092012
CZ.1.07/2.4.00/12.0030Kooperační síť pro strojní inženýrství20092012
CZ.1.07/2.4.00/12.0031INInet – kolaborativní platforma pro inovační inženýrství20092012
CZ.1.07/1.1.07/02.0097Inovace vzdělávání na školách zaměřených na ochranu osob a majetku20092011
CZ.1.07/1.2.10/02.0047Inovace vzdělávacího programu pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení a chování20092011
CZ.1.07/2.2.00/07.0311Implementace poznatků z průmyslové praxe do vzdělávání na Fakultě strojní VŠB-TU Ostrava20092011
CZ.1.07/2.3.00/09.0144Rozvoj v oboru dopravního inženýrství20092011
CZ.1.07/2.4.00/12.0094Consulting point pro rozvoj spolupráce v oblasti řízení inovací a transferu technologií20092011
EE2.3.09.0150Zvýšení vědeckovýzkumného potenciálu pracovníků a studentů technických vysokých škol v oblasti dopravy a nových dopravních technologií20092011
ROZP2009/19/10Podpora sociálně, ekonomicky znevýhodněných studentů bakalářského studijního programu „Strojírenství“ Fakulty strojní VŠB – TU Ostrava v centru Bc. studií v Šumperku20092009
ROZP2009/19/11Zvyšování odborné a pedagogické kvalifikace pedagogů Fakulty strojní20092009
ROZP2009/19/33Moderní laboratorní pracoviště pro výuku mechatroniky20092009
ROZP2009/19/36Program na podporu rozvoje internacionalizace mezinárodní mobility studentů ze třetích zemí20092009
ROZP2009/19/38Podpora speciálního mobilitního stipendia v rámci programu LLP/Erasmus sociálně slabším studentům20092009
ROZP2009/19/9Rozvoj přístrojového vybavení laboratoří a systémů počítačové podpory konstruování pro výuku strojních oborů 20092009
ROZP2009/1965Pracoviště pro počítačové modelování, numerické simulace a rapid prototyping20092009
ME08083NANO-07 Komplexní systém krátkodobé a dlouhodobé antikorozní ochrany materiálů hutní produkce20082012
CZ/07/LLP-LdV/PLM/134138Interships 200720082009
LA309Zastupování ČR na výročních zasedáních organizace International Institute of Welding20072010
LA310Zastupování ČR v komisích IX a XI International Institute of Welding20072010
1M0568Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka II20052011
HH380573Výplata mezd z pohledávek - právní20012012
HH390824Výplata mezd z pohledávek - právní20012012

Moravskoslezský kraj

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
Pracoviště pro rychlé vytváření prototypů experimentálních zařízení20092009

Projekt CEEPUS

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
CIII-PL0033Rozvoj strojírenské technologie jako hlavní základny pro vývoj v oblasti malých a středních firem20082013

Český báňský úřad

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
62-08 2886/08Bezpečnost vícesekčních plovoucích pásových dopravních tras20082010

© 2018 VŠB-TU Ostrava