Projekty v roce 2008

Ministerstvo průmyslu a obchodu

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
FI-IM5/221Výzkum a vývoj hydraulického pohonu určeného do prostředí s mimořádnými nároky na bezpečnost, hygienu a ekologii20082010
FT-TA5/071Výzkum a vývoj modulární struktury servisních zásahových a záchranářských robotů20082010
FT-TA5/076Výzkum vlastností stávajících a nově vyvíjených patinujících ocelí z hlediska jejich využití pro ocelové konstrukce20082010
FI-IM5/170Výzkum a vývoj granulovacího lisu vyšších užitných vlastností20082009
FT – TA4/036RAMS Computer – Vývoj řídícího systému pro kolejová vozidla s garantovanými parametry RAMS20072010
FT-TA4/018Moderní trendy zvyšování spolehlivosti zařízení pro povrchovou těžbu užitkových nerostů20072010
FT-TA4/040Využití geotermální energie hlubinných dolů v souladu s trendy udržitelného rozvoje20072009
TENZATENZA Výzkum a vývoj sušárny velmi vlhkých látek s dalším energetickým využitím odpadního tepla.20072009
2A-1TP1/124Výzkum vlivu extrémních podmínek deformace na submikrostrukturu kovů a zkušebních metod pro diagnostiku jejich technologických vlastností. 20062011
FT-TA3/004Verifikace numerického popisu procesu svařování, stanovení úrovně zbytkového napětí a distorzí včetně predikce životnosti staticky a opakovaně zatěžovaných konstrukcí, posouzení vad a stanovení kritické velikosti vady.20062009
FT-TA3/014Výzkum a vývoj speciálního víceúčelového zásahového vozidla se systémem operativní změny parametrů, využívaného pro záchranu osob i materiálních hodnot, při katastrofách, požárech, povodních, expedicích a protiteroristických akcích20062009
FT-TA3/124Adaptivní světlometové systémy pro motorová vozidla20062009
FT-TA2/077Teplovodní kotle o výkonu 80 až 1000 kW spalující obilnou slámu20052008

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
ME08083NANO-07 Komplexní systém krátkodobé a dlouhodobé antikorozní ochrany materiálů hutní produkce20082012
CZ/07/LLP-LdV/PLM/134138Interships 200720082009
ROZP2008/202Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť VŠB-TUO20082008
ROZP2008/205Kalibrace vybraných měřidel na pracovištích FS20082008
ROZP2008/215Zvyšování odborné a pedagogické úrovně akademických pracovníků20082008
ROZP2008/C1Národní registr VŠKP a systém odhalování plagiátů20082008
ROZP2008/C43Rozvoj jaderného vzdělávání na vysokých školách v České republice20082008
Svět techniky a přírodních věd pro všechny20082008
LA309Zastupování ČR na výročních zasedáních organizace International Institute of Welding20072010
LA310Zastupování ČR v komisích IX a XI International Institute of Welding20072010
CZ.04.1.03/3.2.15.3/0415Inovace vzdělávání na Fakultě strojní zaměřené na osobnostní rozvoj studentů20072008
CZ.04.1.03/3.2.15.2/0250Modulární systém studijních programu na vysokých školách v Moravskoslezském kraji a jeho realizace20062008
CZ.04.1.03/3.2.15.3/0414Inovace studijních programů strojních oborů jako odezva na kvalitativní požadavky průmyslu20062008
ME 870Výykum a vývoj rekultivačních materiálů pro biologickou rekultivaci20062008
1M0568Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka II20052011
1P05LA265Účast v mezinárodním projektu využití fluidních technologií za účelem zlepšení životního prostředí IEA FBC CZ20052008
1P05LA266Podpora mezinárodní spolupráce při organizaci, účasti a působení v mezinárodní federaci pro informační procesy IFIP20052008
HH380573Výplata mezd z pohledávek - právní20012012
HH390824Výplata mezd z pohledávek - právní20012012

Projekt CEEPUS

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
CIII-PL0033Rozvoj strojírenské technologie jako hlavní základny pro vývoj v oblasti malých a středních firem20082013

Český báňský úřad

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
62-08 2886/08Bezpečnost vícesekčních plovoucích pásových dopravních tras20082010

© 2018 VŠB-TU Ostrava