Projekty a granty

Pracovníci fakulty se aktivně podílejí na přípravě, řešení a využívání výsledků vědecko-výzkumných a rozvojových projektů a grantů.

Pravidelně účastní řešení projektů Grantové agentury ČR (GA ČR), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Ministerstva průmyslu a dalších resortních ministerstev.

V oblasti rozvoje se orientují na řešení projektů v rámci rozvojových programů MŠMT, projektů v rámci operačních programů financovaných z fondů EU.

Fakulta je také zapojena do programu ERASMUS+.

Zpráva o výsledcích vědecko-výzkumné činnosti 


© 2018 VŠB-TU Ostrava