Univerzita třetího věku

Téma: Energetika 21. století

Přednášky se budou konat v pondělí odpoledne vždy jednou za dva týdny v Nové aule VŠB-TU v Ostravě- Porubě.

  • Zápisné na semestr (půl roku) je 500 korun.
  • Délka trvání 2 roky (4 semestry), ve struktuře jednotlivých samostatných semestrů.
  • Výuka bude probíhat 1x za 14 dní v aule VŠB-TU Ostrava, součástí výuky budou i exkurze na zajímavé technické instalace.

Účastníci studia získají základní přehled o způsobech vytápění bytů, domů, ale například i obcí a měst, o různých formách energetických úspor, či o vzniku emisí, nebo nakládání s odpady či technické estetice.

Zájemci se mohou hlásit na studijním oddělení Fakulty strojní. Více informací na webu http://www.vsb.cz/energetika21stoleti/cs/u3v/

Kontakt:
597 321 221, vladimira.siroka@vsb.cz
59732 5175, dagmar.juchelkova@vsb.cz


© 2018 VŠB-TU Ostrava