Přijímací řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019

Přihláška ke studiu

Bližší informace:
studium v češtině:
Bc. Vladimíra Široká, tel.: 59 732 1221 (3107), místnost A 132, vladimira.siroka@vsb.cz

studium v angličtině:
Mgr. Pavla Karásková tel.: 597 324 225, místnost A 133, pavla.karaskova@vsb.cz

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí pro akademický rok 2018/2019

Okruhy z učiva

Příprava ke studiu

Studenti přijatí do bakalářského studia mohou využít přípravných kurzů a zvýšit pravděpodobnost úspěchu ve studiu. Více informací o kurzech VŠB-TUO.

  • kurz Matematiky (zajišťuje Katedra matematiky a deskriptivní geometrie)
  • kurz Fyziky (zajišťuje Institut fyziky)
  • kurz Českého jazyka (zajišťuje Katedra jazyků)
    Katedra jazyků je schopná zajistit kurzy jazyka českého pro cizince - např. z bývalých svazových republik Sov. svazu, Ruska, Polska. Kurzy jsou intenzivní, čtyřtýdenní - celkový počet vyučovacích hodin - 160. Cena kurzu je 10.000 Kč včetně učebnice a výukových materiálů. Je možná individuální domluva ohledně délky kurzu atd. Více informací: Mgr. Václav Kubečka tel. +420 59 732 1716

Přijímací řízení v minulých letech


© 2018 VŠB-TU Ostrava